Obchodní podmínky

• Souteže na internetu s daným poradím výhry pomocí SMS zpráv (dále jen „soutěž“) probíhají na území České republiky a jsou inzerovány na internetu na webových stránkách www.soutez.karbi.cz . Pořadatelem (provozovatelem) je František Karbula, sídlem Komenského 258, Nejdek, 36221 IČ: 87612216 DIČ:9111301958


• Za službu technicky odpovídá Axima spol.s r.o. , infolinka prsms@axima-brno.cz, www.platmobilem.cz


• Účastnit této soutěže se na území ČR může každý občan starší 18 let, který zašle na danou výhru předloženou pořadatelem textovou zprávu prostřednictvím SMS (dále jen „účastník“). Z účasti jsou vyloučeny osoby pořadateli blízké (aplikace obč. zák.).


• Počet poslaných SMS zpráv není nijak omezen.


• Cena SMS zprávy za každou zaslanou SMS je uvedena u každého produktu (včetně DPH, platí pro všechny operátory - O2; Vodafone; T-mobile). SMS zprávy zaslané z veřejných internetových SMS bran nejsou považovány za řádně doručenou SMS a budou ze soutěže vyloučeny.


• Výherci jsou určováni automatickým pořadím tak, jak je pořadatel obdržel. Pořadí je neměnné po celou dobu trvání soutěže. Výhercem ceny je vždy každý x-tý v pořadí zaslaných SMS zpráv, jak je uvedeno na webových stránkách pořadatele, kterou pořadatel obdržel vždy v aktuálním hracím kole. Pořadí SMS zpráv přijatých pořadatelem je jednoznačně určeno na základě data a času příchodu SMS zprávy do systému pořadatele.


• Výherce bude kontaktován provozovatelem telefonicky, přes SMS, či přes email, na telefonní číslo, či email, ze kterého byla SMS zpráva odeslána a to do 7 dnů od času příchozí výherní SMS. Pokud se v této lhůtě provozovateli nepodaří spojit s výhercem, ztrácí souťěžící nárok na výhru.


• Provozovatel má právo vyžádat si adresu a jméno soutěžícího, na kterou bude v případě výhry odeslána výhra. Náklady spojené s odesláním výhry, jako je poštovné a balné nese provozovatel. Výhru zasíláme jen v rámci České Republiky.


• Při doručení výhry se přesouvá vlastnictví na výherce – soutěžícího. Předání výhry výherci: zasláním Českou poštou nebo po domluvě osobním předáním


• Ceny budou výherci odeslány do 10 dnu od zjištění výherce.


• Provozovatel neposkytuje záruku a nenese odpovědnost za jakékoli případné vady ceny. Případné reklamace musí výherce uplatnit u prodejce, u kterého byla výhra zakoupena, případně u sponzora, který cenu poskytl.


• Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů nebo jiných komunikačních zařízení, poštovních služeb ani jiných osob a neručí za ztrátu, poškození nebo nedoručení výher po osobním převzetí výhercem či při doručování přepravní službou. Pořadatel neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů. Výherci mohou své příp. nároky z odpovědnosti za vady cen uplatňovat pouze přímo u osob uvedených v záručních podmínkách a pořadatel za vady výher (cen) nenese žádnou odpovědnost.


• Pokud z jakéhokoli důvodu Soutěž není schopna provozu, jak bylo plánováno, ať již z jakéhokoli důvodu (například z důvodu infekce počítačovým virem, programové chyby, nedovoleného ovlivňování, neautorizovanou intervenci, podvodu, technického selhání), vyhrazuje si Provozovatel právo Soutěž zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit.


• Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, které vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim pořadatel soutěže.


• Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže s podmínkou včasného uveřejnění takové změny na své internetové stránce, tak aby nebyly ohroženy zájmy již přihlášených účastníku.


• Přihlášením se do soutěže vyjadřuje účastník svůj souhlas s těmito všeobecnými podmínkami soutěže.

 

Jak vyhrát

Vyberte si jakoukoliv výhru z naší nabídky a získejte ji již za cenu jedné SMS! Stačí poslat SMS na číslo uvedené u výhry a obratem se dozvíte jestli jste vyhráli. V případě výhry Vás budeme co nejdříve kontaktovat na Vaše telefonní číslo.

Pokud jste nevyhráli, dozvíte se ve zpětné SMS kolik SMS ještě zbývá k dosažení výhry.


 
Doporučujeme

E-shop eshop.karbi.cz

eshop.karbi.cz

Autodoprava, zásobování, stěhování, pronájem dodávky. Více na autodoprava.karbi.cz

autodoprava.karbi.cz/

Náhodná soutěž

OLYMPUS VR-360

Vyhrává každá: 277 sms

Nikon D3100

Vyhrává každá: 999 sms

Televize dle výběru výherce

Vyhrává každá: 1 499 sms

Notebook dle výběru výherce

Vyhrává každá: 1 499 sms

Apple iPhone 4S 16GB

Vyhrává každá: 1 299 sms

Hotovost 50 000 kč

Vyhrává každá: 2 777 sms

Hotovost 1milion

Vyhrává každá: 59 999 sms

Dovolená za 40tis

Vyhrává každá: 2 345 sms

Dárky v hodnotě 40tis kč

Vyhrává každá: 2 345 sms

Audi A8 3.0 TDI quattro

Vyhrává každá: 49 999 sms